FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede
Pri pravidelnej TK/EK treba predložiť

originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potomoriginál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)

pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla
ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia

Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

Povinná výbava

výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27 reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)