Emisná kontrola

Cenník

 

P.č. Kód Popis služby EK Cena v EUR
1. 31 Pravidelná emisná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 40
2. 32 Pravidelná emisná kontrola – M1, N1 + LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG 40
3. 33 Pravidelná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3, T autobusy, nákladné vozidlá a traktory 45
4. 34 Pravidelná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3, T + LPG/CNG 50
5. 35 Opakovaná emisná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 25
6. 36 Opakovaná emisná kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy a nákladné vozidlá 25
7. 37 Opakovaná emisná kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory 25
8. 38 Opakovaná emisná kontrola – M1, N1 + LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG 25
13. 43 Administratívna kontrola EK 15
14. 44 Opis protokolu 10
15. 45 EK zvláštna 10

Uvedené ceny sú s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole.

Cenník je platný od 09.02.2023

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: