Emisná kontrola

Cenník

 

P.č. Kód Popis služby EK Cena v EUR
1. 31 EK Benzín (n-KAT, bez -KAT 13
2. 32 EK Diesel osobné M1, N1 16
3. 33 EK Diesel nákladné 26
4. 34 EK Benzín + LPG 19
5. 35 EK CNG 26
6. 36 EK Opakovaná benzín (R-KAT, N-KAT, bez-KAT) 10
7. 37 EK Opakovaná diesel osobné 12
8. 38 EK Opakovaná diesel nákladné 20
9. 39 EK Opakovaná benzín + LPG 10
10. 40 EK Opakovaná CNG 20
11. 41 Osvedčenie EK 3
12. 42 Nálepka EK 3
13. 43 Administratívna kontrola EK 4
14. 44 Opis protokolu 4
15. 45 EK Dovoz diesel do 3,5t M1, N1 22
16. 46 EK Dovoz nákladné nad 3,5t 32
17. 51 EK Benzín – Riadený katalizátor (R-KAT) 16
18. 52 EK Benzín – Riadený katalizátor + LPG 20
19. 57 EK – R-KAT – OBD 19
20. 58 EK Traktor 26

Uvedené ceny sú s DPH

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: