Technická kontrola

Cenník:

 

P. č. Kód Popis služby STK Cena v EUR
1. 1 M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 40
2. 2 M1, N1+LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG 45
3. 3 M2, M3, N2, N3 autobusy a nákladné vozidlá 55
4. 4 T1, T2, T3, T4 traktory 55
5. 5 R2, R3, R4 traktorový príves, náves 40
6. 6 O2, O3, O4 príves, náves 40
7. 7 L1-L7 motocykle, trojkolky,štvorkolky 30
8. 8 Ps pracovný stroj 60
9. 9 Opakovaná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 20
10. 10 Opakovaná kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy, nákladné vozidlá 25
11. 11 Opakovaná kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory 25
12. 12 Opakovaná kontrola – L1-L7 motocykle, trojkolky,štvorkolky 10
13. 13 Opakovaná kontrola – O2, O3, O4, R3, R4 príves, náves 25
14. 14 Opakovaná kontrola – Farmárske ŠPZ – traktor,velk 35
15. 15 Dovozová technická kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 35
16. 16 Dovozová technická kontrola – M1, N1 USA-UK osobné a malé nákladné vozidlá 50
17. 17 Dovozová technická kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy, nákladné vozidlá 70
18. 18 Dovozová technická kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory 50
19. 19 Dovozová technická kontrola – L1 až L7 motorky, trojkolky, štvorkolky 25
20. 20 Dovozová technická kontrola – O2, O3, O4, R3, R4 príves, náves 35
21. 21 Administratívna kontrola TK 15
22. 22 Zvláštna technická kontrola M1,N1 10
23. 23 Zvláštna technická kontrola M2 20
24. 24 Opis protokolu 10
25. 25 Tech. kontrola – Farmárske ŠPZ – traktor 70
26. 26 Tech. kontrola – Farmárske ŠPZ – vlek 50
27. 27 Žiarovka malá 1
28. 28 Žiarovka veľká 3
29. 29 LPG – nálepka 1
30 30 Konkštručná rýchlosť – samolepka 4

 

Ceny sú uvedené s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole.

Cenník je platný od 09.02.2023

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: