Technická kontrola

Cenník:

 

P. č. Kód Popis služby STK Cena v EUR
1. 1 M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 40
2. 2 M1, N1+LPG osobné a malé nákladné vozidlá/palivo LPG,CNG 45
3. 3 M2, M3, N2, N3 autobusy a nákladné vozidlá 55
4. 4 T1, T2, T3, T4 traktory 55
5. 5 R2, R3, R4 traktorový príves, náves 40
6. 6 O2, O3, O4 príves, náves 40
7. 7 L1-L7 motocykle, trojkolky,štvorkolky 30
8. 8 Ps pracovný stroj 60
9. 9 Opakovaná kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 20
10. 10 Opakovaná kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy, nákladné vozidlá 25
11. 11 Opakovaná kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory 25
12. 12 Opakovaná kontrola – L1-L7 motocykle, trojkolky,štvorkolky 10
13. 13 Opakovaná kontrola – O2, O3, O4, R3, R4 príves, náves 25
14. 14 Opakovaná kontrola – Farmárske ŠPZ – traktor,velk 35
15. 15 Dovozová technická kontrola – M1, N1 osobné a malé nákladné vozidlá 35
16. 16 Dovozová technická kontrola – M1, N1 USA-UK osobné a malé nákladné vozidlá 50
17. 17 Dovozová technická kontrola – M2, M3, N2, N3 autobusy, nákladné vozidlá 70
18. 18 Dovozová technická kontrola – T1, T2, T3, T4 traktory 50
19. 19 Dovozová technická kontrola – L1 až L7 motorky, trojkolky, štvorkolky 25
20. 20 Dovozová technická kontrola – O2, O3, O4, R3, R4 príves, náves 35
21. 21 Administratívna kontrola TK 15
22. 22 Zvláštna technická kontrola 30
23. 23 Opis protokolu 10
24. 24 Tech. kontrola – Farmárske ŠPZ – traktor 70
25. 25 Tech. kontrola – Farmárske ŠPZ – vlek 50

 

Ceny sú uvedené s DPH a sú v nich započítané všetky doklady vydané pri uvedenej kontrole.

Cenník je platný od 24.01.2022

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: