Technická kontrola

Cenník:

 

P. č. Kód Popis služby STK Cena v EUR
1. 1 PTK Nákladné 33
2. 2 PTK Autobus 33
3. 3 PTK Prípojné vozidlá (príves, náves) 20
4. 4 PTK Osobné a nákladné do 3,5t (benzínové motory) 20
5. 5 PTK Osobné a nákladné do 3,5t (naftové motory) 20
6. 6 PTK Osobné do 3,5t s benzínovým motorom + LPG 24
7. 7 PTK Osobné a nákladné do 3,5t s riadeným katalyzátorom 20
8. 8 PTK Osobné do 3,5t s riadeným katalyzátorom (benzínové motory +LPG) 24
9. 9 PTK Príves za osobné vozidlo 9
10. 10 PTK Traktor 25
11. 11 PTK Príves za traktor 19
12. 12 PTK Motocykel 10
13. 13 Opakovaná kontrola autobus – nákladné 13
14. 14 Opakovaná kontrola príves, náves 10
15. 15 Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t (benzínové motory) 9
16. 16 Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t (naftové motory) 9
17. 17 Opakovaná kontrola osobné do 3,5t (benzínové motory + LPG) 9
18. 18 Opakovaná kontrola osobné a nákladné do 3,5t s riadeným katalyzátorom 10
19. 19 Opakovaná kontrola osobné do 3,5t s riadeným katalyzátorom (benzínové motory +LPG) 12
20. 20 Opakovaná kontrola príves za osobné vozidlo 5
21. 21 Opakovaná kontrola traktor 12
22. 22 Opakovaná kontrola príves za traktor 10
23. 23 Opakovaná kontrola motocykel 4
24. 24 Osvedčenie TK 3
25. 25 Nálepka TK 3
26. 26 Administratívna kontrola TK 4
27. 27 Opis protokolu 4
28. 28 Dovoz PTK Osobné s riadeným katalyzátorom 30
29. 29 Dovoz PTK Osobné a nákladné do 3,5t s naftovým motorom M1, N1 30
30. 30 Dovoz PTK Osobné s riadeným katalyzátorom (benzínové motory + LPG) 44
31. 47 Dovoz – nákaladné vozidlo 74
32. 48 Dovoz – motocykel 20
33. 53 Zvláštna kontrola 12
34. 59 Dovoz – traktor 45

Ceny sú uvedené s DPH.

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: